BTC để mắt tới sự đột phá về mặt quan trọng

Cập nhật thông tin mới nhất về BTC để mắt tới sự đột phá về mặt quan trọng

www.livebitcoinnews.com

17 tháng 9 năm 2020 05:10, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 3 m


  • Giá Bitcoin đã tìm thấy hỗ trợ gần khu vực $ 9,800 và gần đây đã điều chỉnh cao hơn.
  • Giá đang giao dịch trên mức $ 10,500 và đường SMA 55 (H4).
  • Có một kênh tăng giá chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần $ 10,560 trên biểu đồ 4 giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Coinbase).
  • Cặp tiền này phải phá vỡ các mức kháng cự $ 10,960 và $ 11,120 để tiếp tục cao hơn trong thời gian tới.

Giá Bitcoin hiện đang phục hồi cao hơn trên 10.500 đô la so với đô la Mỹ. BTC có khả năng xóa ngưỡng kháng cự $ 10,950 miễn là nó nằm trên mức hỗ trợ $ 10,560.

Phân tích giá bitcoin

Trong vài ngày qua, giá bitcoin bắt đầu một làn sóng phục hồi ổn định từ mức thấp nhất là $ 9,810 so với đô la Mỹ. BTC đã phá vỡ một số rào cản chính gần mức $ 10.350 và $ 10.400 để chuyển sang vùng tích cực.

Cũng đã có sự bứt phá trên mức 10.600 đô la và mức trung bình động đơn giản 55 (4 giờ). Phe bò đã đẩy giá lên trên mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi xuống từ mức cao $ 12.098 xuống mức thấp $ 9.810.

Nó thậm chí đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 10.800 đô la, nhưng nó đã phải vật lộn để xóa các mức kháng cự 10.950 đô la và 11.000 đô la. Có vẻ như giá đã vật lộn để xóa mức thoái lui Fib 50% của động thái đi xuống từ mức cao $ 12,098 xuống mức thấp $ 9,810.

Mức cao được hình thành gần $ 10,954 và giá hiện đang củng cố mức tăng. Mặt khác, có một hỗ trợ chính đang hình thành gần $ 10,600 và $ 10,560. Ngoài ra còn có một kênh tăng chính đang hình thành với hỗ trợ gần $ 10,560 trên biểu đồ 4 giờ của cặp BTC / USD.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức $ 10.350 và đường trung bình động đơn giản 55 (4 giờ). Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể làm mất đi cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn và giá có thể giảm về vùng hỗ trợ 10.000 đô la.

Ngược lại, giá có thể tiếp tục tăng trên các mức kháng cự $ 10,950 và $ 11,000. Rào cản lớn tiếp theo là gần mức 11.120 đô la, trên đó giá có thể leo lên mức 11.500 đô la.

Giá bitcoin

Giá bitcoin

Nhìn vào biểu đồ, giá bitcoin đang giao dịch tốt trên vùng hỗ trợ $ 10,560 và đường SMA 55 (H4). Nhìn chung, giá phải phá vỡ các mức kháng cự $ 10,960 và $ 11,120 để tiếp tục cao hơn trong thời gian tới.

Các chỉ số kỹ thuật

4 giờ MACD – MACD đang cho tín hiệu tích cực trong vùng tăng giá.

4 giờ RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) – Chỉ số RSI hiện đang ở trên mức 50 và 55.

Các mức hỗ trợ chính – $ 10,560 và $ 10,350.

Các mức kháng cự chính – $ 10,950, $ 11,000 và $ 11,120.


Viết một bình luận