Bitcoin có phi tập trung không? Các nhà nghiên cứu ‘Lạc quan một cách thận trọng’

Cập nhật thông tin mới nhất về Bitcoin có phi tập trung không? Các nhà nghiên cứu ‘Lạc quan một cách thận trọng’

decrypt.co

Ngày 16 tháng 9 năm 2020 23:50, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 3 m


Toán hạng toàn bộ của Bitcoin là phân quyền. Không có ngân hàng, không có chính phủ, nada — toàn bộ sự việc được lưu trữ trên một mạng máy tính quốc tế, các nhà khai thác của họ ẩn danh và bất kỳ ai cũng có thể cái nĩa dự án nguồn mở để tạo dự án của riêng họ bất cứ lúc nào.

Và phần lớn, những nguyên tắc này phù hợp với thực tế, theo công ty phân tích blockchain Coin Metrics, công ty hôm nay đã xuất bản báo cáo nghiên cứu về đề tài này. Nó kết luận: “Bitcoin được phân cấp một cách có ý nghĩa về mặt công cụ khai thác và trao đổi, và nguồn cung của nó ngày càng được phân tán đồng đều,” nó kết luận.

Coin Metrics đã phân tích Bitcoin chuỗi khối trên ba thước đo chính: phân phối của cải, phân phối sức mạnh băm và thị phần của các sàn giao dịch.

Bitcoin có vấn đề bất bình đẳng giàu nghèo không?

Đầu tiên là sự bất bình đẳng về tài sản của Bitcoin. Coin Metrics đã phân tích sự hiện diện của cá voi – những người dùng cực kỳ giàu có – bằng cách sử dụng dữ liệu công khai trên chuỗi. Nó tìm thấy rằng Bitcoin chắc chắn có cá voinhưng kể từ khi mạng lưới được thành lập vào năm 2008, “nguồn cung của nó đã trở nên đồng đều hơn, với các tài khoản nhỏ hơn chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng cung.”

Và những kẻ nhỏ bé “tiếp tục đại diện cho phần lớn tài khoản” – hầu hết các địa chỉ sở hữu Bitcoin dưới 100 đô la.

Sức mạnh băm của Bitcoin có được phân phối không?

Tiếp theo là phân phối sức mạnh băm. Sức mạnh băm là một số liệu đại diện cho sức mạnh tính toán được sử dụng bởi các thợ đào để xác minh các giao dịch trên chuỗi khối Bitcoin. Nếu mạng hoàn toàn không được phân cấp, thì chỉ một số thợ đào hoặc nhóm khai thác, sẽ thống trị sức mạnh băm; ai đó có hơn 51% sức mạnh băm có thể kiểm soát mạng và thao túng và ghi có ví tiền với tiền điện tử mã thông báo theo ý muốn.

Nhưng Bitcoin khai thác mỏ là “một hệ sinh thái phân tán, phát triển mạnh”, Coin Metrics được tìm thấy. Quyền lực được phân tán giữa một số sàn giao dịch lớn, trong số đó có Binance, OKEx và Huobi, cũng như một số nhóm khai thác chuyên dụng.

Nhưng vì sức mạnh của nó được tài trợ bởi khách hàng của mình, “Ngay cả một nhóm khai thác hợp lý, có nguồn lực tốt cũng có thể gặp khó khăn trong việc điều phối một cuộc tấn công 51%, vì những người khai thác có thể rời khỏi nhóm nếu nhà khai thác quyết định tấn công mạng.”

Có độc quyền đối với các sàn giao dịch tiền điện tử không?

Véc tơ cuối cùng là sự thống trị của các sàn giao dịch tiền điện tử. Vì hầu hết mọi người sử dụng các công ty này để mua và bán Bitcoin, họ có ảnh hưởng rất lớn đến mạng lưới. Đó là bởi vì hầu hết các sàn giao dịch lớn đều có tính giám sát, có nghĩa là họ kiểm soát số Bitcoin được gửi trên các sàn giao dịch. Coin Metrics cho biết: “Tập trung quá mức giữa các sàn giao dịch khiến thị trường gặp rủi ro hệ thống trong trường hợp mất khả năng thanh toán.

CoinMetrics cho biết Bitcoin vẫn tương quan chặt chẽ với vàng

Chỉ một số sàn giao dịch thống trị thị trường — trong số đó có Coinbase, Huobi, Binance OKEx — nhưng thị trường không độc quyền, Coin Metrics tìm thấy.

Phân tích các sàn giao dịch độc quyền nắm giữ cặp Bitcoin / đô la Mỹ bằng cách sử dụng một thứ gọi là Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI)“tăng lên khi thị trường trở nên độc quyền hơn”, Coin Metrics nhận thấy rằng “thị trường được coi là hợp nhất vừa phải theo số liệu này,” và không độc quyền.

Mặc dù Coin Metrics thừa nhận rằng phân tích của nó còn lâu mới toàn diện, nhưng nó cho rằng nghiên cứu của mình “đưa ra lý do cho sự lạc quan thận trọng”.


Viết một bình luận