Bitcoin Cash biểu diễn, chiến đấu với ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức $ 680

Cập nhật thông tin mới nhất về Bitcoin Cash biểu diễn, chiến đấu với ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức $ 680

coinidol.com

07 tháng 4 năm 2021 13:04, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Người mua không thể duy trì đà tăng của Bitcoin Cash

Bitcoin Cash đang giảm sau khi đạt đến vùng kháng cự $ 700. BCH đã giảm xuống mức thấp nhất là $ 620 và giảm trở lại. Sự phục hồi không đủ để tiếp tục đà tăng khi người bán đe dọa bán khống.

Giá đang giảm và có thể đạt mức thấp nhất trước đó là $ 620. Vào ngày 4 tháng 4, BCH đã tăng trở lại trên mức hỗ trợ $ 520 và tăng lên vùng kháng cự $ 700. Người mua không thể duy trì đà tăng khi giá giảm xuống mức thấp nhất $ 620.

Trong hành động giá trước đó, phe bò có thể phá vỡ các mức giá $ 550 và $ 600. Tuy nhiên, altcoin này đang dao động trong khoảng từ 600 đô la đến 680 đô la. Mặt khác, nếu người mua có thể đẩy BCH lên trên mức cao $ 680, thì BCH sẽ tăng trên $ 750. Các altcoin sẽ nằm ngoài thị trường gấu khi những con bò đực kiểm soát giá. Ngược lại, nếu phe gấu phá vỡ mức hỗ trợ $ 620, BCH sẽ giảm xuống vùng giới hạn trong phạm vi.

Đọc chỉ báo Bitcoin Cash

BCH / USD nằm trên phạm vi 80% của ngẫu nhiên hàng ngày. Nó chỉ ra rằng giá đã đến vùng quá mua. Người bán đang nổi lên để đẩy giá xuống. Trong khi đó, giá altcoin nằm trên mức trung bình động cho thấy sự tiếp tục của chuyển động đi lên của giá.

Các chỉ số kỹ thuật:

Các mức kháng cự chính – $ 750 và $ 800

Các mức hỗ trợ chính – $ 450 và $ 400

Động thái tiếp theo của Bitcoin Cash là gì?

BCH / USD hiện đang dao động giữa các mức giá từ $ 600 đến $ 680. Vào ngày 2 tháng 4 xu hướng tăng; thân nến đã kiểm tra lại đã kiểm tra mức thoái lui Fibonacci 61,8%. Sự thoái lui chỉ ra rằng BCH sẽ tăng lên mức 1.618 phần mở rộng Fibonacci hoặc mức cao $ 694,43. Từ hành động giá, BCH đã thử nghiệm phần mở rộng Fibonacci 1.618. Các altcoin hiện đang giảm xuống từ mức cao gần đây.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Phân tích và dự báo này là ý kiến ​​cá nhân của tác giả, không phải là khuyến nghị mua hoặc bán tiền điện tử và không nên được xem là sự chứng thực của Coin Idol. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi đầu tư tiền.


Viết một bình luận