Bitcoin (BTC) DeFi Money On Chain ra mắt RIF Stablecoin và Leveraged Token

Cập nhật thông tin mới nhất về Bitcoin (BTC) DeFi Money On Chain ra mắt RIF Stablecoin và Leveraged Token

u.today

22 tháng 4 năm 2020 07:50, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Khi các tổ chức DeFi dựa trên Ethereum một lần nữa cho thấy lỗ hổng của họ với 25 triệu đô la bị đánh cắp từ giao thức dForce, bây giờ là lúc để xem xét sự tiến bộ của hệ sinh thái tài chính phi tập trung Bitcoin (BTC).

Ba tài sản mới, ba cơ hội mới

Nhóm Money On Chain phụ trách lĩnh vực giao thức tài chính phi tập trung được thế chấp bằng Bitcoin tự hào thông báo về nền tảng RIF On Chain được thiết kế để cho phép người dùng hưởng lợi từ tất cả các tính năng của mã thông báo RIF gốc của nó. Hệ thống được triển khai trên mạng RSK sẽ bao gồm ba phần tử tương tác với nhau.

RIF Dollar (RDOC) là một đồng ổn định được chốt bằng USD có thể được mua trực tiếp bằng mã thông báo RIF. Nó cho phép người dùng bảo vệ tài sản của mình trước sự biến động của thị trường. Chủ sở hữu RDOC có toàn quyền kiểm soát các mã thông báo này vì RDOC có thể được chuyển và lưu trữ liền mạch trong các ví tương thích. Ngoài ra, tất cả các giao dịch mua trên Thị trường RIF sẽ ra mắt vào năm 2020 sẽ có sẵn với RDOC.

RIF PRO (RPRO) là một mã thông báo được thiết kế cho thu nhập thụ động vì nó phản ánh sự biến động của mã thông báo RIF và cho phép chủ sở hữu RPRO kiếm được một phần phí giao dịch thu được trên nền tảng.

RIFX là một mã thông báo đòn bẩy được thiết kế để giao dịch ký quỹ của các hợp đồng được giải quyết bằng RIF. Trong trường hợp biến động giá RIF, người dùng có thể tăng hoặc lỗ gấp đôi. Trong khuôn khổ phiên bản ban đầu của hệ thống, các hợp đồng sẽ được gia hạn hàng tháng.

Bitcoin (BTC) để tăng cường áp dụng DeFi

Với những tính năng mới này được đưa ra, nhóm giao thức Money On Chain DeFi tin rằng sự hợp tác với cộng đồng RIF sẽ nâng cấp việc sử dụng công nghệ của họ. Theo Max Carjuza, Giám đốc điều hành của Money on Chain,

Chúng tôi tin rằng RIF cung cấp nhiều dịch vụ cơ sở hạ tầng mới thông qua mạng RSK và điều này sẽ đẩy nhanh việc áp dụng DeFi cho Bitcoin.

Nhóm giao thức Money On Chain đặc biệt tập trung vào việc phát triển các stablecoin mang lại lợi ích của tài sản kỹ thuật số phi tập trung với sự ổn định của tiền fiat. Mạng hợp đồng thông minh RSK và mã thông báo RIF được phát triển bởi IOV Labs. Các giải pháp của họ là một trong những giải pháp an toàn nhất trên thị trường vì sức mạnh băm của Bitcoin (BTC) được sử dụng để bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu bên trong nó.


Viết một bình luận