Bitcoin (BTC) bảo vệ mức hỗ trợ dài hạn

Cập nhật thông tin mới nhất về Bitcoin (BTC) bảo vệ mức hỗ trợ dài hạn

beincrypto.com

12 tháng 7 năm 2021 07:24, UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Bitcoin (BTC) giảm nhẹ trong tuần từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 7, giao dịch trong phạm vi từ $ 35,293 đến $ 32,077.

Nó đã thoát ra khỏi một kênh song song giảm dần trong ngắn hạn và hiện đang giao dịch bên trong một mô hình giống hệt trong trung hạn.

Bitcoin bảo vệ sự hỗ trợ lâu dài

BTC đã giảm nhẹ trong tuần từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 7. Nó tiếp tục đạt mức thấp 32.077 đô la trước khi phục hồi nhẹ và đóng cửa ở mức 34.258 đô la.

Nó đã được giao dịch trên vùng hỗ trợ ngang $ 32,400 kể từ ngày 19 tháng 5. Mặc dù BTC đã tạo ra một số bấc dài thấp hơn bên dưới vùng này, nhưng nó đã không thể đạt được mức đóng cửa bên dưới nó. Do đó, vùng hỗ trợ vẫn còn nguyên vẹn.

Bất chấp điều này xảy ra, các chỉ báo kỹ thuật đang giảm. MACD đang tiêu cực và đang giảm, chỉ báo RSI đã giảm xuống dưới 50 và chỉ báo dao động Stochastic đã cắt ngang xu hướng giảm.

Mức hỗ trợ thoái lui 0,618 Fib nằm ở $ 27.050.

Biểu đồ BTC theo TradingView

Biên độ giao dịch

Biểu đồ hàng ngày cho thấy BTC đã được giao dịch trong phạm vi từ 31.300 đô la đến 40.550 đô la kể từ ngày 19 tháng 5. Nó bật lên từ đường hỗ trợ của phạm vi vào ngày 22 tháng 6 (biểu tượng màu xanh lá cây), tạo ra mức thấp cao hơn vào ngày 26 tháng 6 và đang di chuyển lên trên từ.

Tuy nhiên, BTC vẫn đang giao dịch gần giữa phạm vi. Ngoài ra, các chỉ báo kỹ thuật tương đối trung lập. MACD đang tăng nhưng chưa tích cực, chỉ báo RSI vẫn nằm dưới 50 và trong khi chỉ báo dao động Stochastic đã thực hiện giao cắt tăng, nó hầu như không di chuyển lên trên.

Cho đến khi BTC bứt phá hoặc giảm khỏi phạm vi này, xu hướng không thể được xác định rõ ràng.

Biểu đồ BTC theo TradingView

Chuyển động ngắn hạn

Biểu đồ hai giờ cho thấy BTC đang giao dịch bên trong kênh song song giảm dần (màu đen) kể từ ngày 29 tháng 6.

Trong khi bên trong mô hình, nó đã thoát ra khỏi kênh ngắn hạn (màu trắng).

Cả RSI và MACD đều tăng và đang tăng. Do đó, sẽ có khả năng bứt phá khỏi kênh dài hạn.

Biểu đồ BTC theo TradingView

Số lượng sóng gợi ý rằng đây là một cấu trúc hiệu chỉnh WXY phức tạp. Nếu vậy, BTC hiện đang ở trong làn sóng Y.

Đưa ra các sóng W: Y theo tỷ lệ 1: 1 sẽ dẫn đến mức cao gần 40.000 đô la, rất gần với mức cao nhất được nêu trong khung thời gian hàng ngày.

Biểu đồ BTC theo TradingView

Viết một bình luận