Binance Coin (BNB) tăng 5%, các chỉ số kỹ thuật cho biết mức cao mới hàng tháng trên $ 24

Cập nhật thông tin mới nhất về Binance Coin (BNB) tăng 5%, các chỉ số kỹ thuật cho biết mức cao mới hàng tháng trên $ 24

www.newsbtc.com

Ngày 31 tháng 8 năm 2020 07:10, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 3 m


Giá đồng Binance tăng hơn 5% và nó đã phá vỡ ngưỡng kháng cự $ 23,00 so với USDT. BNB có khả năng tiếp tục cao hơn và thậm chí có thể vượt qua $ 24,00 và $ 25,00.

  • Giá đồng Binance đang đạt được đà tăng trên mức kháng cự $ 22,50 so với USDT.
  • Giá đang tiếp cận một rào cản lớn gần mức kháng cự $ 23,80 và $ 24,00.
  • Đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $ 22,25 trên biểu đồ 4 giờ của cặp BNB / USDT (nguồn dữ liệu từ Binance).
  • Bitcoin bắt đầu tăng mới trên $ 11,500 nếu BNB tăng thêm trên $ 24,00.

Binance Coin tăng giá ổn định

Sau khi kiểm tra lại mức hỗ trợ $ 21,00, binance coin bắt đầu tăng mới. Giá BNB giao dịch ở mức thấp nhất là $ 20,99 và gần đây đã leo lên trên các mức kháng cự $ 21,50 và $ 22,00.

Động thái đi lên đến mức giá thậm chí còn vượt qua ngưỡng kháng cự $ 22,50 và đường trung bình động đơn giản 100 (4 giờ). Quan trọng hơn, đã có sự bứt phá trên đường xu hướng giảm giá chính với mức kháng cự gần $ 22,25 trên biểu đồ 4 giờ của cặp BNB / USDT.

Giá đã tăng hơn 5% và nó được giao dịch cao tới 23,59 đô la. Nó hiện đang củng cố lợi nhuận và giao dịch gần mức $ 23,15. Hỗ trợ ban đầu là gần mức $ 23,00 hoặc mức thoái lui Fib 23,6% của mức tăng gần đây từ mức thấp $ 20,99 lên mức cao $ 23,59.

Binance Coin (BNB)

Binance coin price trades above $23.00. Source: TradingView.com

Hỗ trợ chính đầu tiên nằm gần vùng đột phá gần đây ở mức $ 22,50 và đường trung bình động đơn giản 100 (4 giờ). Mức thoái lui Fib 50% của mức tăng gần đây từ mức thấp $ 20,99 lên mức cao $ 23,59 cũng gần mức $ 22,29.

Về mặt tăng giá, giá đang đối mặt với một rào cản lớn gần các mức kháng cự $ 23,80 và $ 24,00. Việc phá vỡ thành công trên ngưỡng kháng cự $ 24,00 có thể mở ra cánh cửa cho việc đẩy về mức $ 25,00.

Dips được hỗ trợ trong BNB

Nếu BNB không thể vượt qua các mức kháng cự $ 23,80 và $ 24,00, nó có thể bắt đầu điều chỉnh giảm. Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy gần mức $ 22,50 (vùng cảm ứng đa điểm).

Hỗ trợ chính là gần đường SMA 100 và $ 22,20. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể đẩy giá trở lại vùng hỗ trợ phạm vi ở mức $ 21,00 trong thời gian tới.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD 4 giờ – MACD cho BNB / USDT đang lấy đà trong vùng tăng giá.

RSI 4 giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BNB / USDT hiện đang cao hơn mức 60.

Các mức hỗ trợ chính – $ 23,00, $ 22,50 và $ 22,20.

Các mức kháng cự chính – $ 23,80, $ 24,00 và $ 25,00.


Viết một bình luận