Ampleforth and Balancer khởi chạy Nhóm thông minh đang phục hồi cho USDC-AMPL

Cập nhật thông tin mới nhất về Ampleforth and Balancer khởi chạy Nhóm thông minh đang phục hồi cho USDC-AMPL

en.cryptonomist.ch

16 tháng 9 năm 2020 14:20, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Ampleforth đã công bố một cộng tác với Balancer để tạo và phát hành đợt giảm giá Smart Pool cho cặp USDC-AMPL.

Ampleforth là giao thức cơ bản Tiền điện tử AMPL có ưu đãi linh hoạt, trong khi Balancer là giao thức và bộ tổng hợp thanh khoản có thể lập trình, DEX thứ ba trong thế giới DeFi về khối lượng tiền bị khóa.

Trên Balancer, Bể bơi thông minh là các nhóm được kiểm soát bởi hợp đồng thông minh và có thể bao gồm hai đến tám mã thông báo tùy chỉnh với trọng lượng có thể định cấu hình.

Nhờ sự sự hợp tác với nhóm Ampleforth, hôm nay Balancer sẽ khởi chạy Nhóm thông minh USDC-AMPL đầu tiên với tỷ lệ khởi đầu 50/50. Tuy nhiên, khi nguồn cung cấp AMPL mở rộng hoặc hợp đồng sau mỗi 24 giờ, việc giảm giá USDC-AMPL Smart Pool mới sẽ tự động điều chỉnh tỷ lệ này để loại bỏ tất cả các khoản lỗ vô thường từ việc giảm nguồn cung AMPL hàng ngày.

Các nhà cung cấp thanh khoản trong một nhóm phải chịu “lỗ tạm thời” khi giá trị của các tài sản trong nhóm chênh lệch nhau. Tổn thất này được gọi là “vô thường” vì nó được thu hồi khi giá trị tài sản trở lại tỷ lệ ban đầu.

Đây là lý do tại sao các token có giá thay đổi thường không được ghép nối với stablecoin. Hơn nữa, những khoản lỗ vô thường như vậy trái ngược với những động lực điển hình đằng sau các bể thanh khoản (LP), vốn cũng nhằm đạt được sự tăng trưởng giá trị dài hạn. Do đó, tổn thất vô thường là tiêu cực đối với LP.

Ưu điểm của sự hợp tác giữa Ampleforth và Balancer

Với hệ thống mới, các nhà cung cấp thanh khoản trên Balancer sẽ có thể hưởng lợi từ các điều chỉnh tự động đối với trọng lượng của cặpcơ sở lại của ưu đãi AMPL hàng ngày và tạo ra lợi nhuận thông qua phí hoán đổi mã thông báo.

Ví dụ: nhóm thông minh AMPL / USDC bắt đầu ở tỷ lệ 50/50, nhưng nếu nguồn cung cấp AMPL tăng nhanh gấp đôi, nhóm sẽ tự động chuyển sang tỷ lệ 33/66.

Các hợp đồng cung cấp AMPL sẽ đạt đến số lượng ban đầu và nhóm sẽ cân bằng lại ở mức 50/50.

Người đồng sáng lập của Ampleforth, Brandon Ilesnói:

“Hồ bơi thông minh tái cân bằng, do Ampleforth và Balancer cùng phát triển, giới thiệu những khía cạnh giá trị nhất của mỗi dự án và là bước đầu tiên hướng tới Elastic Finance. Hầu hết các tài sản giá thả nổi trên nền tảng AMM khiến LP bị mất giá vĩnh viễn khi kết hợp với stablecoin. Nếu nguồn cung tăng trưởng trong dài hạn, thì khoản mất mát vô thường đó có thể không bao giờ lấy lại được. Để giải quyết vấn đề này cho các LP AMPL, chúng tôi đã phát triển Bể bơi thông minh mới này có khả năng tái cân bằng trọng lượng nhóm phù hợp với các thay đổi nguồn cung cấp độc đáo của AMPL để tổn thất vô thường có thể thực sự vô thường ”.


Viết một bình luận