aelf Foundation Tiết lộ Dự thảo Hệ thống Quản lý DAO của chính mình

Cập nhật thông tin mới nhất về aelf Foundation Tiết lộ Dự thảo Hệ thống Quản lý DAO của chính mình

btcmanager.com

22 tháng 4 năm 2020 06:00, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 4 m


Aelf Foundation gần đây đã phát hành Bản dự thảo Hệ thống quản lý DAO của chính mình trong cộng đồng do chính mình quản lý. Bản phát hành cho phép cộng đồng tự thành lập một tổ chức tự trị phi tập trung mới (DAO) để kích thích hệ sinh thái của chính mình.

aelf Banking trên Kiến trúc DAO

Trong một nỗ lực để làm cho việc quản trị của mình được phân cấp theo đúng nghĩa của thuật ngữ này, Aelf Foundation đã đưa ra ý tưởng thành lập Ủy ban quản lý DAO của chính mình. Ủy ban sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các công việc của chính DAO.

Theo thông báo, các thành viên quyết định tham gia hoặc rời khỏi Ủy ban có nhiệm vụ khởi xướng đề xuất mô hình Nghị viện do các nút sản xuất biểu quyết. Đáng chú ý, tất cả các nút sản xuất đều do chính các thành viên cộng đồng bầu chọn. Sau đây là sơ đồ mô tả Ủy ban tự DAO được đề xuất.


Thông tin thêm về Dự thảo Hệ thống Quản lý DAO của chính mình

Theo nguồn tin thân cận với vấn đề này, mô hình quản trị của chính DAO sẽ được xây dựng rộng rãi xung quanh các khoản tài trợ và các dự án tiền thưởng. DAO sẽ hỗ trợ Ủy ban chính mình trong việc cung cấp tài trợ và nguồn lực nhanh chóng cho bất kỳ dự án nào có khả năng tác động đến hệ sinh thái của chính mình.

Cụ thể, bản thân sẽ thiết lập một nhóm quỹ DAO để hỗ trợ tài chính cho việc phát triển các dự án tài trợ và tiền thưởng. Nguồn tài trợ cho nhóm quỹ sẽ đến từ chính Tổ chức sẽ đóng góp 25% quỹ ELF của mình. Ngoài ra, Quỹ Aelf Foundation sẽ khuyến khích các nhà đầu tư bên ngoài tham gia vào dự án quản trị của chính DAO. Các khoản tiền do các nhà đầu tư như vậy mang lại sẽ được chuyển hướng vào nhóm quỹ.

Liên quan đến kinh phí của dự án tài trợ và tiền thưởng, thông báo nêu rõ:

Đối với các dự án tài trợ, khi các đề xuất của người dùng cộng đồng được bỏ phiếu vào chương trình, nhóm sẽ tài trợ cho họ phù hợp với ngân sách có trong mỗi đề xuất. Đối với dự án tiền thưởng, khi đề xuất được bỏ phiếu thành đề án, nó sẽ được phân bổ theo ngân sách trong đề xuất và theo sự đóng góp của từng người dùng cộng đồng tham gia.

Cơ chế bỏ phiếu cho các dự án tài trợ và tiền thưởng

Tổng cộng có hai vòng biểu quyết liên quan đến việc đưa ra đề xuất cho dự án tài trợ đăng ký dự án hoặc tiền thưởng. Trong khi vòng bỏ phiếu đầu tiên yêu cầu Ủy ban quản lý DAO tự bỏ phiếu, vòng thứ hai yêu cầu điều tương tự từ các nút sản xuất.

Trong số các khía cạnh khác, hai người tham gia biểu quyết sẽ kiểm tra chi tiết phát triển đề xuất, phân phối dự án và hỗ trợ tài chính cần thiết cho sự phát triển của dự án.

Sau khi phát triển thành công và đi vào hoạt động, khi một dự án tài trợ hoặc tiền thưởng bắt đầu tạo ra lợi nhuận, người khởi xướng hoặc những người tham gia sẽ chia sẻ lợi nhuận với nhóm quỹ theo cách phù hợp với các quy tắc phân phối lợi nhuận đã thiết lập.Cũng cần nhấn mạnh rằng tất cả các thành viên Ủy ban quản lý DAO có thể nhận được chia sẻ lợi nhuận 5% hàng năm của nhóm quỹ, theo dự thảo hiện có.

Lợi ích của việc trở thành Thành viên Ủy ban Quản lý DAO của chính mình

Việc trở thành một Ủy ban quản lý DAO của chính mình đi kèm với một loạt lợi ích.

Các thành viên Ủy ban Quản lý của chính DAO được tham gia biểu quyết đề xuất của chính DAO và việc ra quyết định quản trị của chính mình. Như đã đề cập trước đó, họ nhận được số cổ phần bằng nhau trong 5% lợi nhuận của quỹ đầu tư cùng với cổ tức phát triển bản thân.

Các thành viên cũng có thể bắt đầu các đề xuất dự án tài trợ và tham gia vào các dự án tiền thưởng để nhận được sự hỗ trợ vốn từ nhóm quỹ. Họ cũng có thể gửi một đề xuất để được bỏ phiếu.

Hơn nữa, bản thân DAO có một cơ cấu tổ chức hợp lý không có bất kỳ hình thức phân cấp hay bất cân xứng nào về quyền lực. Trong hệ sinh thái của chính mình, tất cả các thành viên đều bình đẳng.

Những cá nhân quan tâm muốn tham gia vào DAO của chính mình có thể đăng ký tham gia “cộng đồng do chính mình quản lý”, là cộng đồng Telegram của cộng đồng để trao đổi thông tin mới và chuyên sâu.

Cuộc thi tự ứng dụng sắp tới

Cộng đồng aelf cũng đang tổ chức một cuộc thi phát triển ứng dụng phi tập trung (dApp) thử nghiệm từ ngày 21 tháng 4 00:00 SGT đến 23:59 SGT ngày 9 tháng 6.

Cuộc thi nhằm mục đích cung cấp một môi trường phát triển dApp đáng tin cậy và thân thiện với người dùng để các lập trình viên phát triển và chạy các dApp của họ tập trung vào hiệu suất, quản trị chuỗi và trải nghiệm người dùng. Các cá nhân hoặc tập thể quan tâm có thể đăng ký tham gia cuộc thi tại đây.

Hai giải thưởng sẽ giành được tại cuộc thi – Giải Ứng dụng Tốt nhất và Giải Thiết kế Chiến thắng – cả hai đều trị giá 20.000 ELF mỗi giải (khoảng 2.500 USD).


Viết một bình luận