ADA Bulls khai thác 1,2 đô la sau sự thoái lui trên toàn thị trường của ngày hôm qua

Cập nhật thông tin mới nhất về ADA Bulls khai thác 1,2 đô la sau sự thoái lui trên toàn thị trường của ngày hôm qua

ADA / USD – Những con bò đực tiếp tục bảo vệ mức hỗ trợ tháng 4 ở mức $ 1,15

Các mức hỗ trợ chính: $ 1,15, $ 1,07, $ 1,00.
Các mức kháng cự chính: $ 1,25, $ 1,38, $ 1,48.

Cardano đã giữ mức hỗ trợ ở mức 1,15 đô la trong hai tuần giao dịch qua. Trước đó, nó đã phục hồi từ đường xu hướng tăng ở khoảng 1,05 đô la khi nó bắt đầu đẩy lên cao hơn để vượt qua mức hỗ trợ 1,15 đô la hiện tại.

Tuần này, ADA đã cố gắng đẩy lên khi đạt mức cao nhất là $ 1,35. Tuy nhiên, tiền điện tử không thể duy trì những mức cao này và không thể đóng nến hàng ngày trên 1,25 đô la. Từ đó, nó đã giảm vào ngày hôm qua để quay trở lại mức hỗ trợ $ 1,15.

Dự đoán giá ngắn hạn ADA-USD

Sắp tới, mức kháng cự đầu tiên nằm ở mức $ 1,25. Tiếp theo là $ 1,38 (Phần mở rộng sợi 1.414 (Phần mở rộng sợi 1.414 & mức kháng cự tháng 3), $ 1,48 (giá ATH) và $ 1,56 (Phần mở rộng sợi 1.414 – màu tím). Mức kháng cự bổ sung nằm ở mức $ 1,625 (Phần mở rộng sợi 1.272) và $ 1,69 (Phần mở rộng sợi 1.414) – màu đỏ).

Ở phía bên kia, hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức $ 1,15. Theo sau là đường xu hướng tăng, $ 1,07 (.382 Fib & EMA 50 ngày), $ 1,00 và $ 0,946 (0,5 Fib).

Chỉ báo RSI vẫn nằm dọc theo đường giữa và đã ở đây trong hai tuần qua. Điều này cho thấy sự do dự trong thị trường vì những người tham gia không thể quyết định hướng đi tiếp theo. Để có thể tiến tới mức cao nhất trong tháng 3, chỉ báo RSI phải bắt đầu tăng để cho biết sức mạnh tăng giá trong thị trường.

ADA / BTC – Phương pháp tiếp cận mô hình hợp nhất Apex

Các mức hỗ trợ chính: 2100 SAT, 2000 SAT, 1800 SAT.
Các mức kháng cự chính: 2295 SAT, 2455 SAT, 2645 SAT.

Chống lại Bitcoin, ADA tiếp tục giao dịch bên trong mô hình tam giác đối xứng đã được thiết lập vào tháng Ba. Đồng tiền này đã duy trì trên mức hỗ trợ SAT 2000 trong tháng 4 và gần đây đã quản lý để tăng cao tới 2295 SAT. Tuy nhiên, nó không thể đóng một cây nến hàng ngày trên góc trên của tam giác và kể từ đó đã quay trở lại đường EMA 20 ngày vào khoảng 2100 SAT.

Đồng tiền này tiếp cận đỉnh của tam giác, nơi thị trường vẫn có thể mong đợi một sự bứt phá theo cả hai hướng. Hướng đột phá của tam giác sẽ quyết định xu hướng tiếp theo của ADA.

Dự đoán giá ngắn hạn ADA-BTC

Sắp tới, nếu phe bò phá vỡ ranh giới trên của tam giác, mức kháng cự đầu tiên nằm ở 2295 SAT. Tiếp theo là 2455 SAT (Đóng cửa ngày cao điểm tháng 7 năm 2018), 2645 SAT (0,618 Fib giảm) và 2800 SAT.

Ở phía bên kia, hỗ trợ đầu tiên nằm tại 2100 SAT (đường EMA 20 ngày). Bên dưới điều này, hỗ trợ nằm ở ranh giới dưới của tam giác, 2000 SAT (EMA 50 ngày), 1800 SAT (0,618 Fib) và 1600 SAT (Cao tháng 7 năm 2020).

Chỉ báo RSI cũng đang giao dịch gần đường giữa nhưng cao hơn một chút so với mức. Điều này cho thấy đà tăng giá yếu trong thị trường. Nếu chỉ báo RSI có thể bắt đầu tăng, thì đà tăng giá tăng sẽ cho phép đồng tiền phá vỡ phía trên tam giác.

Viết một bình luận