-65% so với mức cao của vài ngày trước

Cập nhật thông tin mới nhất về -65% so với mức cao của vài ngày trước

en.cryptonomist.ch

07 tháng 4 năm 2021 15:42, giờ UTC

Thời gian đọc: ~ 2 m


Giá của mã thông báo SafeMoon, sau một sự tăng trưởng đáng kinh ngạc, đã mất 65% giá trị so với mức cao của vài ngày trước.

Nó chỉ ra mắt trên thị trường tiền điện tử vào giữa tháng 3, chưa đầy một tháng trước, với mức giá rất thấp là 0,08 phần triệu đô la.

Ba ngày sau, nó đã tăng giá hơn gấp đôi và đến tuần sau, nó đã tăng hơn gấp 5 lần lên gần 0,50 triệu đô la.

Sau khi giảm trở lại 0,27 phần triệu vào cuối tháng, nó bắt đầu tăng 700% nhanh chóng và mạnh mẽ, chỉ mất 5 ngày để đạt 2,18 phần triệu đô la hoặc cao hơn 2,600% so với giá giao dịch cách đây chưa đầy một tháng.

Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh 2,18 phần triệu, nó đã giảm xuống 0,76 phần triệu đô la hiện tại, mất 65% trong hai ngày.

Mô hình này dường như là một trong những đợt bơm và bán phá giá, đặc biệt là vì mức tăng 700% đó trong năm ngày, chưa đầy một tháng sau khi ra mắt thị trường, rõ ràng là có vẻ quá mức.

SafeMoon là mã thông báo BEP20 trên Chuỗi thông minh Binance của Giao thức SafeMoon, là một giao thức thanh khoản tự động tạo và canh tác tĩnh.

Trên thực tế, giao thức này vẫn đang được phát triển, với mục đích tích hợp với thị trường châu Phi ban đầu, tạo ra văn phòng SafeMoon ở châu Phi và thuê nhân viên để tạo việc làm ở thị trường châu Phi. Vì điều này, họ cũng chấp nhận đóng góp với mục đích thành lập học bổng SafeMoon.

Giao thức SafeMoon được trình bày dưới dạng mã thông báo DeFi do cộng đồng hướng tới và được khởi chạy khá phổ biến, với ba chức năng xảy ra trong mỗi lần trao đổi, đó là Phản chiếu, Thu thập LP và Ghi.

Thực tế là chủ sở hữu mã thông báo thu nhập thụ động trong mã thông báo SafeMoon nhờ phản ánh tĩnh để số dư của họ trong mã thông báo SafeMoon tăng vô thời hạn.

Tính năng cuối cùng này đặt ra một số nghi ngờ về bản chất của dự án và nhiều người đang kêu gọi hết sức thận trọng khi mua các mã thông báo này.

Ngoài ra, cú bơm vài ngày trước có thể cho thấy thị trường mã thông báo SafeMoon có thể bị thao túng, vì nó vẫn còn rất hạn chế về phạm vi chỉ có ba sàn giao dịch nơi nó được giao dịch (PancakeSwap, BakerySwap và BitMart) và dưới 30 hàng triệu đô la khối lượng giao dịch hàng ngày.

Vì những lý do này, nó có thể không chỉ là một mã thông báo có giá cực kỳ biến động mà còn là một khoản đầu tư có rủi ro rất cao.


Viết một bình luận