Tình yêu- hôn nhân

Chuốc thuốc ngủ cho vợ để 'trăng mật' cũng không xong

Đi nghỉ trăng mật nhưng hễ chồng tiến tới là vợ đẩy ra, anh Đức buộc phải chuốc thuốc ngủ cho vợ nhưng cũng không ăn thua.