Tài chính- Ngân hàng

Giá USD tự do lập đỉnh mới: 23.210 đồng/USD

Giá bán USD tại thị trường tự do chiều 7-7 đã tăng thêm 30 đồng/USD so với cuối ngày hôm qua và đạt mức cao nhất từ trước đến nay: 23.210 đồng/USD. Giá mua USD tại thị trường tự do cũng tăng vọt lên 23.150 đồng/USD.