Phụ nữ

  • Thứ sáu, 21-09-2018
  • 20:21 GMT + 7

Khen chê chốn phòng the: Cần khéo léo

Với đàn ông, chuyện phòng the vốn là điểm vô cùng quan trọng thể hiện bản lĩnh đàn ông của họ. Chính vậy, việc khen chê trong chuyện này cũng phải có nghệ thuật.