logo3.png

Kiến thức về gỗ

Gỗ Kỳ Nam để làm gì?

Gỗ Kỳ Nam để làm gì?

Kỳ Nam là sản phẩm đặc biệt nằm trong lõi của cây Gió. Cây Gió là một loài đại mộc có thể cao 40-50 mét với gỗ mềm màu trắng. Lá không lông có 15-18 cặp gân.
2017 Designed by iweb247.vn
CHAT TRỰC TUYẾN