Khoa học

  • Thứ sáu, 21-09-2018
  • 20:39 GMT + 7

Tại sao mọi cơn bão đều có tên và ai đặt tên cho bão?

Ngày nay, mỗi cơn bão đều có tên riêng. Vậy tại sao bão có tên, bão được đặt tên khi nào và ai đặt tên cho bão?